RADCA PRAWNY ADRIAN KORDAS

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, aplikację radcowską ukończył przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent studium podyplomowego „Nawigatorzy Jutra” z zakresu Nowej Ekonomii.
Przed otwarciem własnej praktyki zbierał doświadczenie współpracując z Kancelariami prawnymi na Śląsku oraz przez wiele lat udzielał bezpłatnych porad prawnych w ramach poradni obywatelskich.

 

Twój prawnik w Sopocie, Twoja Kancelaria

Jego zainteresowania wiążą się z prawem cywilnym, gospodarczym, problemem kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych, prawem autorskim oraz prawem dotyczącym fundacji i organizacji pozarządowych. Zwolennik alternatywnego podejścia do życia i otaczającej nas rzeczywistości.
Wolne chwile lubi spędzać na sportowo (rower, siłownia, boks) lub odpoczywać i spacerować na łonie natury.