600.145,07 zł od Santander Bank Polska S.A. dla klienta Kancelarii – Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, I Wydział Cywilny z dnia 10.11.2022 r., sygn. I C 1985/20 – tzw. kredyt frankowy (spłacony w całości)

Kancelaria Biały Lew zanotowała kolejne zwycięstwo w sporach przeciwko bankom udzielającym nieuczciwych kredytów frankowych. Tym razem wyrokiem z dnia 10.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1985/20 (SSO Beata Grygiel – Stelina) zasądził na rzecz naszego klienta dochodzoną pozwem kwotę w wysokości  600.145,07 tytułem  zwrotu świadczenia nienależnego wraz z odsetkami ustawowymi za  opóźnienie liczonymi od kwoty 250.432,50 zł od dnia 01.01.2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 349.712,57 zł od dnia 26.07.2022 r. do dnia zapłaty.

Nadto Sąd zasądził od banku koszty procesu i koszty zastępstwa procesowego.

W tej sprawie Powód spłacił do dnia wyrokowania kredyt CHF w całości.

Unieważnienie umowy frankowej, Wygrana kredytobiorcy CHF przeciw SantanderWygrana z Santander Bank (umowa grankowa CHF) i zasądzenie Klientowi 600 145 zł jako nienależne świadczenie

 

Poniżej przedstawiamy w dużym skrócie ustne motywy rozstrzygnięcia:

 

 • Sąd uznał za podstawę zasądzenia nieważność umowy;
 • wskazał, że nie określono głównych świadczeń stron umowy – zarówno na etapie  wypłaty świadczenia jak i spłaty rat;
 • SOKIK stwierdzał w przeszłości abuzywność tożsamych klauzul, jak w badanej umowie;
 • mechanizm indeksacji był wadliwy, a sama indeksacja stanowiła element umowy niebezpieczny dla  konsumenta;
 • dokumenty w formie tłumaczeń przysięgłych dołączone do sprawy (dot. podobnych kredytów udzielanych np. w Australii, Austrii, czy we Włoszech) wskazywały, że władze banku musiały wiedzieć jaki produkt oferują powodowi, tj.  produkt nieuczciwy;
 • uwolnienie kursu CHF doprowadziło do znacznych wzrostów kursu waluty lokalnej, ale bank nie mógł uzależniać pozycji powoda od decyzji podmiotu zewnętrznego tj. CBSz;
 • powód nie mógł znać wcześniej wszystkich skutków zawieranej umowy, bo nie wiedzieli o nich sami bankierzy (którzy  sprzedawali produkt), ale władze banku już jako profesjonaliści powinni  je znać i wiedzieć jaki nieuczciwy produkt oferują na rynku;
 • powstał zatem produkt toksyczny z nieograniczonym ryzykiem (kurs mógł rosnąc i nie było górnej granicy jego wzrostu) przerzuconym na klienta banku;
 • brak było prawidłowego poinformowania powoda o ryzyku kursowym i ryzyku produktowym;
 • mechanizm indeksacji określa i dotyczy głównych świadczeń stron, ale jako nieokreślone właściwie i jednoznacznie, te klauzule mogły być badane przez sąd pod kątem ich abuzywności;
 • bank naruszył zasadę swobody umów (wykorzystał słabszą pozycję powoda jako konsumenta);
 • naruszało to essentialia negotti umowy kredytu – brak możliwości uzupełnienia luk w umowie po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych z umowy;
 • sama umowa jest sprzeczna z naturą stosunku prawnego (zobowiązaniowego);
 • niedopuszczalna jest hybryda tj. umowna oparta na PLN + LIBOR (bo bank nigdy sam by takiej umowy nie udzielił dobrowolnie, a ponadto było to ekonomicznie zakazane) zatem i nie można było utrzymać umowy w takiej formie tylko należało zasądzić świadczenia dla powoda wskazując jako podstawę nieważność umowy.
Sprawę prowadził radca prawny Adrian Kordas.

 

poradnik frankowicza, pseudo kredyty chf, jak wygrac z bankiem, stop bankowemu bezprawiu, pozywam bank, frankowicze

 

 

Obserwuj Kancelaria Radców Prawnych Biały Lew:

Biały Lew to Kancelaria Radców Prawnych z siedzibą Sopocie prowadzona przez radcę prawnego Adriana Kordas. Świadomość, odpowiedzialność i etyka prawa to dla nas sprawy priorytetowe. W Kancelarii dobrze rozumiemy, że prawo to broń obosieczna. Dlatego Kancelaria Radców prawnych Biały Lew stoi po stronie rozwiązań prawnych, mających na celu ochronę obywateli i wspieranie Polski, jako miejsca, w którym warunków nie dyktują opresyjne instytucje, lecz obowiązuje uczciwość, prawość, transparentność i równowaga świadczeń (czyli energii).

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial